info@urteliv.dk
30119577

Samtykke og privatliv

Dine data bliver altid behandlet fortroligt.

Oplysninger som navn, e-mail og telefonnummer benyttes til at komme i kontakt, til at udstede fakturaer og naturligvis til at kunne sende informationer til dig der modtager nyhedsbrevet og som deltager på kurser.

Når du tilmelder dig enten nyhedsbrevet, arrangementer, medlemsklub eller et behandlingsforløb, er det kun til den pågældende ydelse, du har afgivet dit samtykke og hvor dine data anvendes.
Du skal derfor aktivt give dit samtykke til hver type ydelse.

Nyhedsbrev

Du afgiver email og navn, for at jeg kan sende dig nyhedsbrevet.

Du vil aldrig modtage e-mails fra andre ”lister” end den du er tilmeldt. Har du tidligere tilmeldt dig et arrangement, skal du derfor aktivt tilmelde dig min nyhedsmail liste.
Når du gør det elektronisk, vil der altid være ”dobbelt opt in” – dvs at du først skal tilmelde dig på min hjemmeside. Herfra får du en mail, hvor du skal bekræfte at du ønsker at tilmelde dig, ved at trykke på en knap. Det er således først når du har aktiveret dette link, at du er tilmeldt nyhedsbrevet og dermed har givet dit samtykke til at få nyhedsbreve.

Nyhedsbrevet skrives i Mailchimp som er et anerkendt online program og som har klare sikkerhedsprocedurer.

  • Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet – der er links i hvert nyhedsbrev. Din e-mail og dit navn kan derfor slettes når du ønsker det.

I henhold til persondatalovgivningen giver jeg hermed samtykke til, at UrteLiv opbevarer de oplysninger, jeg giver til vedkommende i forhold til at udsende informationer i elektroniske nyhedsbreve.
Jeg er gjort opmærksom på, at formålet med behandlingen af mine oplysninger, er for at UrteLiv har oplysningerne tilgængeligt til udsending af nyhedsbreve.
Jeg kan til enhver tid melde mig fra nyhedsbrevet, hvorved data automatisk slettes.

Behandling

UrteLiv har journalpligt. Klienter, til hvem der ydes urtemedicinsk behandling, skal underskrive en Samtykkeerklæring ift. at UrteLiv kan opbevare helbredsoplysninger og private data. Dette gøres normalt fra starten af den første konsultation. Klienter der booker online i ”easyme systemet” afgiver samtykke når tiden bestilles:
I henhold til persondatalovgivningen giver jeg hermed samtykke til, at UrteLiv opbevarer de oplysninger, jeg giver til vedkommende – herunder fødselsdagsdato, stamdata og helbredsoplysninger – i forbindelse med urtemedicinsk behandling og de spørgsmål som jeg stiller og de informationer jeg modtager.

Jeg er gjort opmærksom på, at formålet med behandlingen af mine oplysninger primært er opfyldelse af journalpligt samt den fordel der er ved, at UrteLiv har oplysningerne tilgængeligt.
Jeg er informeret om, at hvis jeg ikke længere ønsker, at UrteLiv benytter mit samtykke som grundlag for at behandle ovenstående oplysninger, kan jeg tilbagekalde mit samtykke. Tilbagekaldelsen sker alene med virkning for fremtiden, og får ikke virkning for de oplysninger, som tidligere er behandlet baseret på mit samtykke.”

 

Som professionel sundhedsfaglig behandler har jeg naturligvis fuld tavshedspligt. Dette gælder også for tolken, hvis du har behov for dette.

 

Procedure

UrteLiv har skriftlig tilladelse fra Datatilsynet til at føre klientjournaler.
Klientjournaler opbevares på ekstern hardware i en aflåst boks og bag en låst dør. Den eksterne disk benyttes på en computer, der er beskyttet med adgangskode, firewall og virusbeskyttelse. Til klientjournaler benyttes et skriveprogram der er installeret på computeren (offline skriveprogram). Alle journaler gemmes derfor lokalt.

Når klienten skal have sin behandlingsplan, sendes den via en sikker server, som en vedhæftet pdffil. Klienten orienteres altid mundtlig omkring denne procedure, samt at der ved første konsultation medsendes et vigtigt informationsbrev. Informationsbrevet tydeliggør at klienten altid kan forlange sin journal slettet og at klienten altid kan tilføje eller ændre i journaloplysningerne jf. persondataloven. Endvidere præciseres sikkerheden omkring urtemedicinsk behandling i brevet og hvornår klienten skal tage kontakt til hhv. læge og phytoterapeut.

Fakturaerne med navn og telefonnummer/email vil blive gemt i op til 7 år, så firmaet kan dokumentere sin omsætning overfor SKAT og evt. andre instanser.

Kundens/klientens rettigheder

  • Du kan altid anmode om at få ændret dine oplysninger eller fuldstændig slettet.
  • Klientjournaler slettes automatisk 5 år efter sidste optegnelse i journalen i henhold til opbevaringsperioden jf. Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Betingelser for køb af ydelser

Husk at det er generel undervisning og kan ikke erstatte besøg hos læge eller phytoterapeut (urtemedicinsk behandler). Mangler du en strategi til hvordan du kan få det bedre, henviser jeg til at du får lavet en behandlingsplan i forbindelse med en 1:1 konsultation i klinikken.

Vedr. arrangementer:
Eventuelt afbud skal gives hurtigst muligt, så en anden kan nå at få gavn af pladsen.
Jeg forbeholder mig rettigheden til at ændre datoen eller aflyse i tilfælde af dårligt vejr.
Ved afbud senest 7 dage før afholdelse gives 90 % af beløbet retur (betalingsgebyr refunderes ikke). Herefter ingen refundering.

Køb af online produkter:
Abonnementet slutter ved at rette henvendelse til UrteLiv. Beløb der allerede er betalt refunderes ikke.
Du køber adgang til et interaktiv produkt. UrteLiv forbeholder alle rettigheder til at opdatere indholdet.
UrteLiv yder ingen teknisk support hvad angår dårlig internetforbindelse mv.
Ved samtykke til e-services ydes ingen fortrydelsesret.

 

Betaling

Online køb af ydelser håndteres af en sikker forbindelse som ydes af easyme samt stripe.

 

Markedsføringsplatforme

UrteLiv ejer domænet Urteliv.dk og er hostet på en sikker server i EU.

UrteLiv benytter sig af det sociale netværk Facebook, for at udvide og udvikle sine ydelser og give bedre service. Det er her facebook som er ansvarlig for datapolitikken. Af sikkerhedsmæssige grunde anbefaler jeg derfor altid at du kontakte mig direkte når/hvis du ønsker at opgive persondata.